Sky Lake Resort & Golf Club - Sky Course

스카이 레이크 골프 클럽은 레이크 코스의 첫 번째 18 홀 코스 인 7,625 야드로 베트남에서 가장 긴 골프 코스 기록을 세웠습니다. 18 홀 골프 코스 - 서쪽에 위치한 레이크 코스는 510,000 평방 미터의 면적을 자랑하는 거대한 호수와 산악 지역을 자랑하는 골프 코스입니다. 두 번째 18 홀 골프 코스 - 동쪽의 스카이 코스는 길이가 7,265 야드이며 자연림 지역으로 둘러싸여 골퍼에게 흥미로운 지평을 안겨줍니다.
이것은 또한 물결 치고 가장 까다로운 골퍼를 기반으로 한 골프 코스입니다. 마당은 자연 구릉 지형 위에 지어졌습니다. 디자이너는 언덕의 땅에서 성장하는 각 폭포와 나무를 보존하여 지형의 자연적인 아름다움을 이용하여 밴 손 호수에서 야생적이고 현대적인 골프 코스를 만들었습니다. 우정

클럽 하우스는 스파 구역, 회의실, 회의실, 골프 장비의 쇼룸, 바 및 최첨단 기술을 갖춘 완비 된 훈련장 등 2 개의 코스로 구성됩니다. . 300 개의 빌라는 골퍼들에게 최고의 편안하고 편안한 느낌을주기 위해 골프 코스를 건설하기 위해 설계되었습니다.

Read more...

스카이 레이크 골프 클럽은 레이크 코스의 첫 번째 18 홀 코스 인 7,625 야드로 베트남에서 가장 긴 골프 코스 기록을 세웠습니다. 18 홀 골프 코스 - 서쪽에 위치한 레이크 코스는 510,000 평방 미터의 면적을 자랑하는 거대한 호수와 산악 지역을 자랑하는 골프 코스입니다. 두 번째 18 홀 골프 코스 - 동쪽의 스카이 코스는 길이가 7,265 야드이며 자연림 지역으로 둘러싸여 골퍼에게 흥미로운 지평을 안겨줍니다.
이것은 또한 물결 치고 가장 까다로운 골퍼를 기반으로 한 골프 코스입니다. 마당은 자연 구릉 지형 위에 지어졌습니다. 디자이너는 언덕의 땅에서 성장하는 각 폭포와 나무를 보존하여 지형의 자연적인 아름다움을 이용하여 밴 손 호수에서 야생적이고 현대적인 골프 코스를 만들었습니다. 우정

클럽 하우스는 스파 구역, 회의실, 회의실, 골프 장비의 쇼룸, 바 및 최첨단 기술을 갖춘 완비 된 훈련장 등 2 개의 코스로 구성됩니다. . 300 개의 빌라는 골퍼들에게 최고의 편안하고 편안한 느낌을주기 위해 골프 코스를 건설하기 위해 설계되었습니다.

Hide...

골프 코스 설계자

 

Sky Course

 

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13674.1398361220547389431531151445347340059222443039033455218045435567029
 Gold13875.5416383230569394448558164470363241660723044839435056919747036817313
 Blue13371.9373350200530373408500139406327939056520039737031552515342033356614
 White12969.2344320175502350374455132366301836953017736934630450113537031016119
 Red12972.9314295130441323358432112332273735046716434831628047512033028505587
 Par  443544534364534445343672

 

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

골프 코스 설계자

 

Sky Course

 

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13674.1398361220547389431531151445347340059222443039033455218045435567029
 Gold13875.5416383230569394448558164470363241660723044839435056919747036817313
 Blue13371.9373350200530373408500139406327939056520039737031552515342033356614
 White12969.2344320175502350374455132366301836953017736934630450113537031016119
 Red12972.9314295130441323358432112332273735046716434831628047512033028505587
 Par  443544534364534445343672

 

30 06 2020
hanoi junior golf tournament 2020

The Hanoi Junior Golf Tour Season 2020 will kick off with the first tournament on August 16 at Sky Lake - Hanoi

29 06 2020
wyndham sky lake resort & villas

On June 28, the "Introducing Ceremony of Wyndham Sky Lake Resort & Villas and exchanging golf" took place on Sky Lake golf course (Chuong My, Hanoi). The event aims to launch an international standard 5-star resort & hotel of the 1st 36 lake golf course in Hanoi.

09 06 2020
12 con giáp club championship

   The 12 zodiacs golf championship (Giải vô địch Các CLB 12 con giáp) using matchplay format without Handicap, divide competitors into 8 tables A-B-C-D-E-F-G-H. In 96 matches on June 16, there are couples of match look promising but the most interesting ones are pro and single Handicap matches from table A and B. The organizers planned carefully and give these matches the latest tee times so others golfer could finish earlier and come to cheer end enjoy these highest skill matches. Live stream sessions have been carefully set up to give the event more attention.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장