Royal Golf club

로얄 골프 클럽은 PV-INCONESS 투자 주식회사 (투자자로서 베트남 국가 석유 및 가스 그룹과 관련된 회사)에 의해 Tam Diep 타운과 Yen Mo 지구, Ninh Binh 지방에 지어졌다. 총 면적은 약 670 헥타르입니다.

Hoang Gia 골프 코스는 Tin An 관광 지역 - Bai Dinh Pagoda, Cuc Phuong National Park, Tam Coc - Bich Dong 및 Phat Diem Stone Church와 같은 Ninh Binh 주와 베트남의 유명한 관광 단지의 복합 단지에 위치하고 있습니다. .

로얄 골프 클럽은 King Hill, Queen 's Court 및 Prince 's Court 등 3 개의 18 홀 코트로 구성되어 있습니다.

조경에 둘러싸인 수천 년 된 록키 산맥을 배경으로 로얄 골프 클럽 풍경은 엔 탄 (Yen Thang) 호수와 푸른 나무의 표면과 호수 주변을 따라 펼쳐지는 완만 한 언덕으로 장식되어 있습니다. 골프 코스는 20km 밖에 떨어져 있지 않은 김손 비치 (Kim Son Beach)의 차가운 바람에서 영감을 얻어 골퍼들을위한 쾌적한 공간을 만들어 냈습니다.

그린 리아스 파크 (Greenleas Park)와 노보 테크 (Novotek) 잔디는 태국에서 직접 수입 한 독특한 트위스트 그린과 페어웨이를 심었습니다. 훌륭한 하얀 모래 층이있는 넓고 깊은 모래 덫은 프로 골퍼에게 매우 흥미로운 도전 과제입니다. 게다가 설계된 골프 공의 거리는 매우 다양하며 모든 레벨의 골퍼에게 적합합니다.

1 만 평방 미터의 클럽 하우스는 높은 수준의 서비스를 제공하는 바위가 많은 피크에 위치해 있습니다. 로얄 골프 클럽 (Royal Golf Club)은 축구장 규모를 개발할 수있는 기반 시설을 갖추고있어 가까운 장래에 베트남에서 열리는 세계 정상급 골프 토너먼트에 이상적인 장소가 될 것입니다.

Read more...

로얄 골프 클럽은 PV-INCONESS 투자 주식회사 (투자자로서 베트남 국가 석유 및 가스 그룹과 관련된 회사)에 의해 Tam Diep 타운과 Yen Mo 지구, Ninh Binh 지방에 지어졌다. 총 면적은 약 670 헥타르입니다.

Hoang Gia 골프 코스는 Tin An 관광 지역 - Bai Dinh Pagoda, Cuc Phuong National Park, Tam Coc - Bich Dong 및 Phat Diem Stone Church와 같은 Ninh Binh 주와 베트남의 유명한 관광 단지의 복합 단지에 위치하고 있습니다. .

로얄 골프 클럽은 King Hill, Queen 's Court 및 Prince 's Court 등 3 개의 18 홀 코트로 구성되어 있습니다.

조경에 둘러싸인 수천 년 된 록키 산맥을 배경으로 로얄 골프 클럽 풍경은 엔 탄 (Yen Thang) 호수와 푸른 나무의 표면과 호수 주변을 따라 펼쳐지는 완만 한 언덕으로 장식되어 있습니다. 골프 코스는 20km 밖에 떨어져 있지 않은 김손 비치 (Kim Son Beach)의 차가운 바람에서 영감을 얻어 골퍼들을위한 쾌적한 공간을 만들어 냈습니다.

그린 리아스 파크 (Greenleas Park)와 노보 테크 (Novotek) 잔디는 태국에서 직접 수입 한 독특한 트위스트 그린과 페어웨이를 심었습니다. 훌륭한 하얀 모래 층이있는 넓고 깊은 모래 덫은 프로 골퍼에게 매우 흥미로운 도전 과제입니다. 게다가 설계된 골프 공의 거리는 매우 다양하며 모든 레벨의 골퍼에게 적합합니다.

1 만 평방 미터의 클럽 하우스는 높은 수준의 서비스를 제공하는 바위가 많은 피크에 위치해 있습니다. 로얄 골프 클럽 (Royal Golf Club)은 축구장 규모를 개발할 수있는 기반 시설을 갖추고있어 가까운 장래에 베트남에서 열리는 세계 정상급 골프 토너먼트에 이상적인 장소가 될 것입니다.

Hide...
Mon
높은 온도:24℃
낮은 온도:21℃
Tue
높은 온도:23℃
낮은 온도:18℃
Wed
높은 온도:21℃
낮은 온도:18℃
Thu
높은 온도:24℃
낮은 온도:20℃
Fri
높은 온도:24℃
낮은 온도:22℃
Sat
높은 온도:28℃
낮은 온도:22℃
Sun
높은 온도:24℃
낮은 온도:22℃

King Hill

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12870.4387228279581259612430479464371941755346438016438938036936634827201
 Blue12870.4367207258555232585403456442350538953043935014735534534432832276732
 White12870.4338191217521191566385441412326234750040231513032030228828728916153
 Red12870.4255161177465124487333370369274131945835728310024526124324125075248
 Par  434535444364544344443672

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Mon
높은 온도:24℃
낮은 온도:21℃
Tue
높은 온도:23℃
낮은 온도:18℃
Wed
높은 온도:21℃
낮은 온도:18℃
Thu
높은 온도:24℃
낮은 온도:20℃
Fri
높은 온도:24℃
낮은 온도:22℃
Sat
높은 온도:28℃
낮은 온도:22℃
Sun
높은 온도:24℃
낮은 온도:22℃

King Hill

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12870.4387228279581259612430479464371941755346438016438938036936634827201
 Blue12870.4367207258555232585403456442350538953043935014735534534432832276732
 White12870.4338191217521191566385441412326234750040231513032030228828728916153
 Red12870.4255161177465124487333370369274131945835728310024526124324125075248
 Par  434535444364544344443672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장