Hilltop Valley Golf Club

힐튼 밸리 골프 코스 (Hoa Binh Province)의 숨막히는 산 파노라마를 감상하기에 완벽한 위치에 자리 잡고있는 Hilltop Valley Golf Course는 베트남과 세계의 골퍼들에게 최고의 목적지가되는 것을 목표로하고 있습니다.

Hilltop Valley Golf Course는 IMG Company가 36 홀을 설계하여 Ba Vi와 Song Da 범위의 아름다운 전망을 제공합니다. PAR 71 18 개의 홀이있는 골프 코스는 2 개의 서로 다른 In-Out 반으로 나뉘어져 있습니다. 9 홀의 전반부는 수평선이있는 아름다운 골짜기를 따라 구불 구불 움직이며, 많은 넓은 페어웨이와 무성한 녹색 잔디가 골퍼에게 버디에게 접근 할 수있는 기회를줍니다. 뒤에 오는 9 개의 구멍은 많은 물결 모양 능선을 가진 녹색 No. 10에 사면을 올라 가기 시작한다. 이것은 첫 9 홀과의 차이이며, 골퍼는보다 정확하게 계산해야합니다. 구멍 12의 가장 높은 지점으로 올라가면 골퍼는 평화 도시와 주변 교외의 전경을 볼 수 있습니다. 이 훌륭한 환경은 골퍼에게 어려운 과제입니다.

Read more...

힐튼 밸리 골프 코스 (Hoa Binh Province)의 숨막히는 산 파노라마를 감상하기에 완벽한 위치에 자리 잡고있는 Hilltop Valley Golf Course는 베트남과 세계의 골퍼들에게 최고의 목적지가되는 것을 목표로하고 있습니다.

Hilltop Valley Golf Course는 IMG Company가 36 홀을 설계하여 Ba Vi와 Song Da 범위의 아름다운 전망을 제공합니다. PAR 71 18 개의 홀이있는 골프 코스는 2 개의 서로 다른 In-Out 반으로 나뉘어져 있습니다. 9 홀의 전반부는 수평선이있는 아름다운 골짜기를 따라 구불 구불 움직이며, 많은 넓은 페어웨이와 무성한 녹색 잔디가 골퍼에게 버디에게 접근 할 수있는 기회를줍니다. 뒤에 오는 9 개의 구멍은 많은 물결 모양 능선을 가진 녹색 No. 10에 사면을 올라 가기 시작한다. 이것은 첫 9 홀과의 차이이며, 골퍼는보다 정확하게 계산해야합니다. 구멍 12의 가장 높은 지점으로 올라가면 골퍼는 평화 도시와 주변 교외의 전경을 볼 수 있습니다. 이 훌륭한 환경은 골퍼에게 어려운 과제입니다.

Hide...
Fri
높은 온도:32℃
낮은 온도:25℃
Sat
높은 온도:33℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:29℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
05 09 2020
hilltop valley golf club
This September, Hilltop Golf Course has a good price offer for golfers, booked through Alegolf to go straight to this Hoa Binh's golf course today.
03 09 2020
hilltop valley golf club
Tháng 9 này sân Hilltop đang có ưu đãi giá tốt cho golfer, đặt qua Alegolf để thẳng tiến sân golf Hòa Bình ngay hôm nay.
24 12 2019
utc golf championship 2019

   On December 28, the UTC Golf Championship 2019 will take place on Hilltop Valley Golf Club.

 

평가

8.7 /
Great 2 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7.5 6
Caddie 7.5 6
위치 7.8 6
가격 6.8 6
풍경 7.8 6
시설 6.8 6
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Very good
huongvu.201@gmail.com
Sân golf rất tuyệt
Wonderful
Vũ Đức Phương
Rất hài lòng
Tee-time Đèn
16:05
1.400.000VND
18
4
16:13
1.400.000VND
18
4
16:21
1.400.000VND
18
4
16:29
1.400.000VND
18
4
16:37
1.400.000VND
18
4
16:45
1.400.000VND
18
4
16:53
1.400.000VND
18
4
16:05
1.400.000VND
18
4
16:13
1.400.000VND
18
4
16:21
1.400.000VND
18
4
16:29
1.400.000VND
18
4
16:37
1.400.000VND
18
4
16:45
1.400.000VND
18
4
16:53
1.400.000VND
18
4
Fri
높은 온도:32℃
낮은 온도:25℃
Sat
높은 온도:33℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:29℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
05 09 2020
hilltop valley golf club
This September, Hilltop Golf Course has a good price offer for golfers, booked through Alegolf to go straight to this Hoa Binh's golf course today.
03 09 2020
hilltop valley golf club
Tháng 9 này sân Hilltop đang có ưu đãi giá tốt cho golfer, đặt qua Alegolf để thẳng tiến sân golf Hòa Bình ngay hôm nay.
24 12 2019
utc golf championship 2019

   On December 28, the UTC Golf Championship 2019 will take place on Hilltop Valley Golf Club.

 

평가

8.7 /
Great 2 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7.5 6
Caddie 7.5 6
위치 7.8 6
가격 6.8 6
풍경 7.8 6
시설 6.8 6
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Very good
huongvu.201@gmail.com
Sân golf rất tuyệt
Wonderful
Vũ Đức Phương
Rất hài lòng

인근 골프장