Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
中心からの距離51.7km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
中心からの距離42.2km
1,100,000đ - 1,100,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam ( sân Hoàng Gia, sân Yên Thắng )
中心からの距離101.3km
1,200,000đ - 1,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
中心からの距離86.7km
1,200,000đ - 1,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
中心からの距離37.5km
1,250,000đ - 1,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
中心からの距離87.2km
1,275,000đ - 1,325,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
中心からの距離30.2km
1,350,000đ - 1,440,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
中心からの距離37.4km
1,350,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
中心からの距離52.7km
1,400,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
中心からの距離59.4km
1,450,000đ - 1,450,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
中心からの距離47.7km
1,450,000đ - 1,650,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
中心からの距離133.2km
1,500,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
中心からの距離94.4km
1,600,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
中心からの距離29.8km
1,680,000đ - 2,050,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
中心からの距離31.1km
1,700,000đ - 1,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
中心からの距離235.5km
1,720,000đ - 1,720,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
中心からの距離103.7km
1,750,000đ - 1,825,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
中心からの距離38.0km
1,750,000đ - 1,950,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
中心からの距離38.3km
1,762,500đ - 2,702,500đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
中心からの距離6.5km
2,000,000đ - 2,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
中心からの距離35.5km
2,000,000đ - 2,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
中心からの距離35.5km
2,100,000đ - 2,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
中心からの距離31.1km
2,400,000đ - 2,400,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
中心からの距離13.9km
2,700,000đ - 2,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
中心からの距離42.0km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Flamingo Golf Club)
中心からの距離36.7km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
中心からの距離37.4km
1,350,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
中心からの距離29.8km
1,680,000đ - 2,050,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
中心からの距離30.2km
1,350,000đ - 1,440,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
中心からの距離6.5km
2,000,000đ - 2,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
中心からの距離133.2km
1,500,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
中心からの距離35.5km
2,000,000đ - 2,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
中心からの距離35.5km
2,100,000đ - 2,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
中心からの距離47.7km
1,450,000đ - 1,650,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
中心からの距離37.5km
1,250,000đ - 1,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
中心からの距離38.0km
1,750,000đ - 1,950,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
中心からの距離13.9km
2,700,000đ - 2,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
中心からの距離103.7km
1,750,000đ - 1,825,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
中心からの距離235.5km
1,720,000đ - 1,720,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
中心からの距離31.1km
1,700,000đ - 1,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
中心からの距離86.7km
1,200,000đ - 1,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
中心からの距離42.2km
1,100,000đ - 1,100,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
中心からの距離31.1km
2,400,000đ - 2,400,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
中心からの距離87.2km
1,275,000đ - 1,325,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
中心からの距離94.4km
1,600,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
中心からの距離59.4km
1,450,000đ - 1,450,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
中心からの距離37.4km
1,350,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
中心からの距離52.7km
1,400,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
中心からの距離30.2km
1,350,000đ - 1,440,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
中心からの距離42.2km
1,100,000đ - 1,100,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
中心からの距離38.0km
1,750,000đ - 1,950,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
中心からの距離6.5km
2,000,000đ - 2,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
中心からの距離6.5km
2,000,000đ - 2,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
中心からの距離13.9km
2,700,000đ - 2,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
中心からの距離29.8km
1,680,000đ - 2,050,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
中心からの距離30.2km
1,350,000đ - 1,440,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
中心からの距離31.1km
1,700,000đ - 1,700,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
中心からの距離31.1km
2,400,000đ - 2,400,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
中心からの距離35.5km
2,000,000đ - 2,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
中心からの距離35.5km
2,100,000đ - 2,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Flamingo Golf Club)
中心からの距離36.7km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
中心からの距離37.4km
1,350,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
中心からの距離37.5km
1,250,000đ - 1,250,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
中心からの距離38.0km
1,750,000đ - 1,950,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
中心からの距離38.3km
1,762,500đ - 2,702,500đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
中心からの距離42.0km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
中心からの距離42.2km
1,100,000đ - 1,100,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
中心からの距離47.7km
1,450,000đ - 1,650,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
中心からの距離51.7km
0đ - 0đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
中心からの距離52.7km
1,400,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
中心からの距離59.4km
1,450,000đ - 1,450,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
中心からの距離86.7km
1,200,000đ - 1,350,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
中心からの距離87.2km
1,275,000đ - 1,325,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
中心からの距離94.4km
1,600,000đ - 1,600,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam ( sân Hoàng Gia, sân Yên Thắng )
中心からの距離101.3km
1,200,000đ - 1,200,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
中心からの距離103.7km
1,750,000đ - 1,825,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
中心からの距離133.2km
1,500,000đ - 1,500,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
中心からの距離235.5km
1,720,000đ - 1,720,000đ /人
Very good 100 Ratings
8,2

Sân golf lân cận