• Thứ ba : 22/09
  • Thứ tư : 23/09
  • Thứ năm : 24/09
  • Thứ sáu : 25/09
  • Thứ bảy : 26/09

Sắp xếp

Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM

Giá

1.500.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM  -12:56AM

Giá

2.000.000VND - 2.250.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM

Giá

1.100.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM

Giá

1.600.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM  -12:54AM

Giá

1.750.000VND - 1.950.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM

Giá

1.600.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đường Thanh Niên, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM

Giá

1.500.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:00AM  -12:56AM

Giá

2.100.000VND - 2.350.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Top 1 Đại lý Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

06:02AM  -12:56AM

Giá

1.400.000VND - 1.600.000VND Xem chi tiết