• Friday : 27/11
  • Saturday : 28/11
  • Sunday : 29/11
  • Monday : 30/11
  • Tuesday : 01/12

Order

Alegolf
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

05:30AM  -13:00PM

Price

1.100.000VND - 1.250.000VND View detail
Alegolf
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM  -14:54AM

Price

1.850.000VND - 2.050.000VND View detail
Alegolf
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM

Price

850.000VND View detail
Alegolf
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM  -10:56AM

Price

2.300.000VND - 2.350.000VND View detail
Alegolf
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM  -14:38AM

Price

2.150.000VND - 2.250.000VND View detail
Alegolf
Bãi Dài, Gánh Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM

Price

1.600.000VND View detail
Alegolf
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:10AM  -13:00PM

Price

1.450.000VND - 1.650.000VND View detail
Alegolf
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:10AM

Price

1.200.000VND View detail