• : 19/09
  • Monday : 20/09
  • Tuesday : 21/09
  • Wednesday : 22/09
  • Thursday : 23/09

Order

Alegolf
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:20AM

Price

1.900.000VND View detail
Alegolf
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:27AM

Price

2.500.000VND View detail
Alegolf
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

08:50AM

Price

2.675.000VND View detail