• Saturday : 08/08
  • Sunday : 09/08
  • Monday : 10/08
  • Tuesday : 11/08
  • Wednesday : 12/08

Order

Alegolf
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM

Price

1.800.000VND View detail
Alegolf
Bãi Dài, Gánh Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:00AM

Price

2.000.000VND View detail
Alegolf
Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Qui Nhơn, Bình Định
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:02AM

Price

1.600.000VND View detail
Alegolf
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:03AM  -13:00AM

Price

2.500.000VND - 2.650.000VND View detail
Alegolf
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:04AM

Price

2.550.000VND View detail
Alegolf
Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:07AM

Price

1.600.000VND View detail
Alegolf
Quang Cu commune, Sam Son, Thanh Hoa
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

06:12AM

Price

1.600.000VND View detail
Alegolf
Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Golfers: 1 - 4
Holes: 18

Tee time

07:00AM

Price

2.200.000VND View detail