Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020

Sân golf FLC Golf Links Sầm Sơn
Thứ ba, 18 Aug 2020, 06:00 AM - 18:00 PM
Vui lòng hoàn tất thông tin đăng ký giải đấu
:
Thông tin đăng ký giải
  • 18/08/2020 - 21/08/2020
    00:00 AM - 23:55 PM
  • 22/08/2020 - 23/08/2020
    00:00 AM - 23:55 PM
Loại vé Giá vé Số lượng
Ngày thường
3.200.000
Loại vé Giá vé Số lượng
Cuối tuần
3.700.000