TÌM KIẾM KHÓA HỌC GOLF
Khóa Học Fix Swing FIX01

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 2200000
Khóa Học Chỉnh Swing FIX15

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 15 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 25900000
Khóa Học Chỉnh Swing FIX10

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 17900000
Khóa Học Cơ Bản 30 Buổi (CB30)

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 30 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 34500000
Khóa Học Cơ Bản 15 Buổi (CB15)

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 15 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 18900000
Khóa Học Golf Cơ Bản 10 Buổi (CB10)

Son Ricky - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 13900000
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 30 giờ
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 43700000
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng Việt, Tiếng Anh,

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 20 giờ
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 27600000
Đang tải dữ liệu. Vui lòng đợi...
image

Hotline


19002093/ +8424 71081099

academy@alegolf.com