sân golf chấp nhận thẻ alegolf

28/12/2017 - 09:48
Số lượng sân golf cho phép show thẻ Hội viên Alegolf trực tiếp trên sân hiện tại là 13 sân gồm:Asean Golf & ResortDai Lai Star Golf & Country ClubDai Lai Flamingo Golf ClubSong Gia Golf ResortChi Linh Star Golf & Country ClubRoyal Golf ClubCua Lo Golf ResortMontgomerie Links VietnamLaguna Lang Co Golf ClubSea Links Golf & Country ClubSacom Golf ClubVietnam Golf & Country...

Số lượng sân golf cho phép show thẻ Hội viên Alegolf trực tiếp trên sân hiện tại là 13 sân gồm:

...