kĩ thuật chơi golf

16/05/2018 - 14:25
Backswing là một trong kỹ thuật quan trọng, vô cùng cần thiết đối với một golfer. Một cú swing có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật backswing của người đó. Hôm nay Alegolf xin được chia sẻ cho các golfer cách tạo ra cú backswing hiệu quả. Trong bài viết này, Alegolf sẽ đề xuất vài cách làm giảm sự căng cứng trong cú swing và cách giúp sử dụng phần bên trái cơ thể tốt hơn khi thực...

Backswing là một trong kỹ thuật quan trọng, vô cùng cần thiết đối với một...