Phokeethra Country Club

Địa chỉ: Dontro Village, Lavea, Commune, Puok District, Siem Reap Province,
ĐT: 
+855 (0) 63 94 46 00
Chi tiết sân

Hiện không có giờ chơi phù hợp tại thời điểm quý khách đã chọn. Thời gian đặt sân quy định: trước giờ chơi ít nhất một giờ và không quá 7 ngày. Liên hệ 19002093 – (+84 4) 7109 1088 để biết thêm chi tiết

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm.

Danh mục tiện nghi

  • Club house
  • Nhà hàng
  • Sân tập

Thông số kỹ thuật

Đang được cập nhật!
Xem thêm