Phí khi làm thẻ Hội viên?

21/08/2015 - 11:21 am

Hiện tại Alegolf có 01 mức Hội viên để đăng ký tham gia:

Hội viên Alegolf Premium: là những Hội viên được hưởng đầy đủ tối đa ưu đãi từ Alegolf tại tất cả các sân golf và các đối tác khác của Alegolf trong vòng 12 tháng. Hội viên sẽ được cấp riêng một thẻ Hội viên Premium và đặc biệt được tính điểm Alegolf HDCP. Trị giá: 2.400.000đ/ 1 năm.