Nếu đăng ký làm thẻ Hội viên Alegolf thì liệu thông tin của người đăng ký có được đảm bảo hay không?

21/08/2015 - 11:19 am

Tất cả mọi thông tin cá nhân cũng như những thông tin khác của không chỉ Hội viên mà còn khách hàng, Alegolf cam kết sẽ không sử dụng hay tiết lộ nếu chưa có sự chấp thuận của Quý Hội viên cũng như Quý khách hàng.