Miễn phí sân khi chơi vòng golf 18 hố thứ 2 trong ngày - Montgomerie Links Vietnam

07/04/2016 - 02:36 pm

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho golfer khi chơi tại sân golf Montgomerie Links.

Thời gian chương trình: từ 01/03/2016 đến 31/07/2016.

Nội dung chương trình:

- Miễn phí phí sân cho vòng chơi 18 hố thứ 2 trong ngày

- Miễn phí phí Caddy cho Hội viên

montgomerie_links