Khuyến mãi đặc biệt của sân Taekwang Jeongsan nhân dịp kỉ niệm 3 năm thành lập

03/07/2015 - 01:24 pm

Sân Taekwang Jeongsan tung ra khuyến mãi lớn nhân dịp kỉ niệm 3 năm thành lập sân gôn.

Takwang Jeongsan

Nguồn: Taekwang Jeongsan Country Club